BLEX-IT

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is geldig voor de website van BLEX-IT. Aan de inhoud, samenstelling en publicatie van onze website wordt veel aandacht door ons besteed.. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de website altijd volledig, correct en vrij van technische of typografische fouten is. De informatie op deze website kan periodiek en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Ondanks de zorg die aan deze website is besteed, aanvaardt BLEX-IT, evenals eventuele derden die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie of de levering van de site, geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site, daarmee verbonden hyperlinks, fouten en/of omissies in de inhoud ervan. Als bezoeker van onze website bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om uzelf te beschermen tegen mogelijke bedreigingen zoals virussen of andere schadelijke indringers.

Deze website, inclusief het ontwerp, de onderliggende software en alle inhoud, afbeeldingen en foto’s, is beschermd door auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is toegestaan om kosteloos gebruik te maken van de informatie op deze website, op voorwaarde dat u deze informatie niet kopieert, verspreidt, of anderszins gebruikt op een manier die in strijd is met de wettelijke voorschriften. U mag de informatie op deze website slechts hergebruiken conform de geldende wettelijke bepalingen.

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van klachten of vragen over de informatie op deze website kunt u contact opnemen met info@blex-it.nl.

Ontvang vacatures direct in je mailbox